Комисия за финансов надзор Copyright (c) . Комисия за финансов надзор All rights reserved. https://old.fsc.bg:15443/ Новини bg Sun, 27 Nov 2022 14:29:09 +0200 60 https://old.fsc.bg:15443/ Комисия за финансов надзор https://old.fsc.bg:15443/ Комисията за финансов надзор уважи 30-годишнината на фондация „Атанас Буров“ https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-uvazhi-30-godishninata-na-fondatsiya-atanas-burov--11124.html Новини Fri, 25 Nov 2022 15:34:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-uvazhi-30-godishninata-na-fondatsiya-atanas-burov--11124.html Решения от заседание на 24.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-24-11-2022-g--11122.html Новини Thu, 24 Nov 2022 17:10:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-24-11-2022-g--11122.html Краен срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансово състояние за трето тримесечие на 2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/kraen-srok-za-opovestyavane-na-publichno-uvedomlenie-na-konsolidirana-osnova-za-finansovo-sastoyanie-za-treto-trimesechie-na-2022-g--11120.html Новини Wed, 23 Nov 2022 10:13:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/kraen-srok-za-opovestyavane-na-publichno-uvedomlenie-na-konsolidirana-osnova-za-finansovo-sastoyanie-za-treto-trimesechie-na-2022-g--11120.html Решения от заседание на 22.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-22-11-2022-g--11118.html Новини Tue, 22 Nov 2022 17:11:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-22-11-2022-g--11118.html Оповестяване на резултати от проведените на 12 и 13 ноември 2022 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-12-i-13-noemvri-2022-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-11116.html Новини Tue, 22 Nov 2022 14:15:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/opovestyavane-na-rezultati-ot-provedenite-na-12-i-13-noemvri-2022-g-izpiti-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-11116.html Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2022-g--11114.html Новини Fri, 18 Nov 2022 16:17:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rezultati-ot-deynostta-po-dopalnitelno-pensionno-osiguryavane-za-devetmesechieto-na-2022-g--11114.html Решения от заседание на 17.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-17-11-2022-g--11112.html Новини Thu, 17 Nov 2022 17:00:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-17-11-2022-g--11112.html Решения от заседание на 15.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-15-11-2022-g--11110.html Новини Tue, 15 Nov 2022 17:08:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-15-11-2022-g--11110.html Данни за застрахователния пазар към 31.08.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-08-2022-g--11106.html Новини Fri, 11 Nov 2022 12:55:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-08-2022-g--11106.html Данни за застрахователния пазар към 31.07.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-07-2022-g--11108.html Новини Fri, 11 Nov 2022 12:50:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-31-07-2022-g--11108.html Решения от заседание на 10.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-10-11-2022-g--11104.html Новини Thu, 10 Nov 2022 17:05:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-10-11-2022-g--11104.html СЕС излезе с решение по делото за тълкуване на разпоредби на Директива 2009/65/ЕО, образувано по преюдициално запитване на СРС https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/ses-izleze-s-reshenie-po-deloto-za-talkuvane-na-razporedbi-na-direktiva-2009-65-eo-obrazuvano-po-preyuditsialno-zapitvane-na-srs-11102.html Новини Thu, 10 Nov 2022 15:23:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/ses-izleze-s-reshenie-po-deloto-za-talkuvane-na-razporedbi-na-direktiva-2009-65-eo-obrazuvano-po-preyuditsialno-zapitvane-na-srs-11102.html Откриване на производство по издаване на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-na-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor--11100.html Новини Thu, 10 Nov 2022 14:40:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-akt-na-zamestnik-predsedatelya-rakovodesht-upravlenie-zastrahovatelen-nadzor--11100.html Провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/provezhdane-na-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelen-broker-11098.html Новини Thu, 10 Nov 2022 13:15:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/provezhdane-na-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelen-broker-11098.html Решения от заседание на 08.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-08-11-2022-g--11096.html Новини Tue, 08 Nov 2022 16:55:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-08-11-2022-g--11096.html Решения от заседание на 03.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-03-11-2022-g--11094.html Новини Thu, 03 Nov 2022 17:02:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-03-11-2022-g--11094.html Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-na-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-11092.html Новини Thu, 03 Nov 2022 14:55:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-na-izpitite-za-pridobivane-na-pravo-za-uprazhnyavane-na-deynost-kato-broker-na-finansovi-instrumenti-i-investitsionen-konsultant-11092.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-11090.html Новини Wed, 02 Nov 2022 09:46:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-11090.html Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-11088.html Новини Tue, 01 Nov 2022 17:32:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-za-otkrivane-na-proizvodstvo-po-izdavane-na-obsht-administrativen-11088.html Решения от заседание на 01.11.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-01-11-2022-g--11086.html Новини Tue, 01 Nov 2022 17:28:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-01-11-2022-g--11086.html Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов откри XX-то юбилейно издание на образователната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България“ https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-boyko-atanasov-11084.html Новини Mon, 31 Oct 2022 11:36:00 +0200 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/predsedatelyat-na-komisiyata-za-finansov-nadzor-boyko-atanasov-11084.html Решения от заседание на 27.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-27-10-2022-g--11082.html Новини Thu, 27 Oct 2022 17:09:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-27-10-2022-g--11082.html Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления за трето тримесечие на 2022 г. от страна на емитентите на ценни книжа https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-otnosno-iztichaneto-na-sroka-za-predstavyane-na-publichni-uvedomleniya-za-treto-trimesechie-na-2022-g-ot-strana-na-emitentite-na-tsenni-knizha-11080.html Новини Wed, 26 Oct 2022 11:05:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-otnosno-iztichaneto-na-sroka-za-predstavyane-na-publichni-uvedomleniya-za-treto-trimesechie-na-2022-g-ot-strana-na-emitentite-na-tsenni-knizha-11080.html Решения от заседание на 25.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-25-10-2022-g--11078.html Новини Tue, 25 Oct 2022 16:56:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-25-10-2022-g--11078.html Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2022-g--11076.html Новини Fri, 21 Oct 2022 13:13:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-stoynostta-i-broya-na-izplatenite-i-predyaveni-pretentsii-po-zastrahovka-grazhdanska-otgovornost-na-avtomobilistite-vklyuchitelno-po-riskovi-grupi-kam-30-09-2022-g--11076.html Нови изисквания, свързани с реализирането на Зелената сделка https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/novi-iziskvaniya-svarzani-s-realiziraneto-na-zelenata-sdelka-11074.html Новини Fri, 21 Oct 2022 13:02:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/novi-iziskvaniya-svarzani-s-realiziraneto-na-zelenata-sdelka-11074.html Решения от заседание на 20.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-20-10-2022-g--11072.html Новини Thu, 20 Oct 2022 17:39:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-20-10-2022-g--11072.html Решения от заседание на 18.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-18-10-2022-g--11070.html Новини Tue, 18 Oct 2022 17:05:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-18-10-2022-g--11070.html Провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/provezhdane-na-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelen-broker-11068.html Новини Thu, 13 Oct 2022 17:20:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/provezhdane-na-izpit-za-profesionalna-kvalifikatsiya-na-zastrahovatelen-broker-11068.html Решения от заседание на 13.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-13-10-2022-g--11066.html Новини Thu, 13 Oct 2022 17:13:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-13-10-2022-g--11066.html Данни за максималния размер на техническата лихва https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-11064.html Новини Wed, 12 Oct 2022 10:48:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-maksimalniya-razmer-na-tehnicheskata-lihva-11064.html Решения от заседание на 11.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-11-10-2022-g--11062.html Новини Tue, 11 Oct 2022 16:48:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-11-10-2022-g--11062.html Решения от заседание на 06.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-06-10-2022-g--11058.html Новини Thu, 06 Oct 2022 17:00:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-06-10-2022-g--11058.html Председателят на КФН, Бойко Атанасов откри юбилейната конференция „140 години българско застраховане“ https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-boyko-atanasov-otkri-yubileynata-konferentsiya-140-godini-balgarsko-zastrahovane--11056.html Новини Thu, 06 Oct 2022 12:19:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/predsedatelyat-na-kfn-boyko-atanasov-otkri-yubileynata-konferentsiya-140-godini-balgarsko-zastrahovane--11056.html Ръководството на КФН проведе официална среща с председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rakovodstvoto-na-kfn-provede-ofitsialna-sreshta-s-predsedatelya-na-evropeyskiya-organ-za-zastrahovane-i-profesionalno-pensionno-osiguryavane-eiopa--11054.html Новини Thu, 06 Oct 2022 11:58:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rakovodstvoto-na-kfn-provede-ofitsialna-sreshta-s-predsedatelya-na-evropeyskiya-organ-za-zastrahovane-i-profesionalno-pensionno-osiguryavane-eiopa--11054.html Решения от заседание на 04.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-04-10-2022-g--11052.html Новини Tue, 04 Oct 2022 17:08:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-04-10-2022-g--11052.html Данни за застрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-vtoroto-trimesechie-na-2022-g--11050.html Новини Tue, 04 Oct 2022 09:43:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-zastrahovatelniya-pazar-kam-kraya-na-vtoroto-trimesechie-na-2022-g--11050.html Решения от заседание на 29.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-29-09-2022-g--11048.html Новини Thu, 29 Sep 2022 17:00:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-29-09-2022-g--11048.html Решения от заседание на 27.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-27-09-2022-g--11044.html Новини Tue, 27 Sep 2022 17:07:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-27-09-2022-g--11044.html Съобщение във връзка с провеждането изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-izpit-za-priznavane-na-pravosposobnost-na-otgovoren-aktyuer-11042.html Новини Fri, 23 Sep 2022 15:54:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-vav-vrazka-s-provezhdaneto-izpit-za-priznavane-na-pravosposobnost-na-otgovoren-aktyuer-11042.html Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-11040.html Новини Fri, 23 Sep 2022 09:53:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/aktualizatsiya-na-spisatsite-sas-zastrahovateli-i-zastrahovatelnite-posrednitsi-zayavili-namerenie-da-izvarshvat-transgranichna-deynost-vav-vatreshniya-pazar-na-evropeyskiya-sayuz-11040.html Откриване на изложбата „140 години застраховане в България“ https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/otkrivane-na-izlozhbata-140-godini-zastrahovane-v-balgariya-11038.html Новини Wed, 21 Sep 2022 09:24:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/otkrivane-na-izlozhbata-140-godini-zastrahovane-v-balgariya-11038.html Решения от заседание на 20.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-20-09-2022-g--11036.html Новини Tue, 20 Sep 2022 17:11:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-20-09-2022-g--11036.html Съобщение до допуснатите кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-do-dopusnatite-kandidati-do-izpit-za-priznavane-na-pravosposobnost-na-otgovoren-aktyuer-koyto-shte-se-provede-v-perioda-01-10-2022-22-10-2022-g--11034.html Новини Tue, 20 Sep 2022 12:05:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/saobshtenie-do-dopusnatite-kandidati-do-izpit-za-priznavane-na-pravosposobnost-na-otgovoren-aktyuer-koyto-shte-se-provede-v-perioda-01-10-2022-22-10-2022-g--11034.html Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-vtoroto-trimesechie-na-2022-g-11032.html Новини Fri, 16 Sep 2022 11:40:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rezultati-ot-promyana-na-uchastieto-i-prehvarlyane-na-sredstva-na-osigureni-litsa-ot-edin-v-drug-saotveten-pensionen-fond-za-vtoroto-trimesechie-na-2022-g-11032.html Решения от заседание на 15.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-15-09-2022-g--11030.html Новини Thu, 15 Sep 2022 17:00:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-15-09-2022-g--11030.html Решения от заседание на 13.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-13-09-2022-g--11028.html Новини Tue, 13 Sep 2022 17:05:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-13-09-2022-g--11028.html Решения от заседание на 08.09.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-08-09-2022-g--11026.html Новини Thu, 08 Sep 2022 16:35:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-08-09-2022-g--11026.html Ръководство за изготвяне и одобрение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rakovodstvo-za-izgotvyane-i-odobrenie-na-prospekti-za-publichno-predlagane-na-11024.html Новини Wed, 07 Sep 2022 09:21:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/rakovodstvo-za-izgotvyane-i-odobrenie-na-prospekti-za-publichno-predlagane-na-11024.html Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2022 г. https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-30-06-2022-g-11022.html Новини Fri, 02 Sep 2022 15:26:00 +0300 https://old.fsc.bg:15443/bg/novini/danni-za-deynostta-na-zastrahovatelnite-brokeri-kam-30-06-2022-g-11022.html